Přeskočit navigaci.

Historie

≈ Historie ≈

K rozvoji vodní turistiky začalo docházet ve druhé polovině 19. století. Roku 1866 byl založen v Evropě první kanoistický klub. V Čechách se první kánoe objevila v roce 1875, kdy  jí roudnický lékárník Ferdinand Zinke koupil od anglických obchodníků se závodními koňmi.

Další kánoe se  na území dnešního Česka objevují až roku 1910, z Kanady je nechává přivézt velký propagátor sportu Josef Rössler Ořovský, který je známý hlavně díky prvnímu páru lyží, které přivezl do Čech. Obliba těchto lodí rychle stoupala, a tak již 29.11.1913 byl založen Svaz kánoistů království českého, později Český svaz kanoistů.

Vodáci jsou  lidé, kteří provozují vodní turistiku, tedy splouvání řek a potoků pro zábavu. Používají k tomu kánoe, kajaky, vory, rafty a další plavidla. Mají obvykle řadu rituálů, zvyků, zásad, rčení a mýtů, které víceméně dodržují (velmi rozšířený je v českém a moravském regionu pozdrav Ahóój).

s5000299zmen

Nejbližší akce
Změny na webu

Nový článek v Kulturním dění: ZASNĚŽENÝM ÚDOLÍM.

Nový článek v Kulturním dění: .

Nový článek v Kulturním dění: .

Nový článek v Kulturním dění: PO PACHÝŘOVSKÉ ROZCHÁZENÍ.

Nový článek v Kulturním dění: VÝHLED DO MACOCHY.

Nový článek v Kulturním dění: PODÍVEJME JAK NÁM ZÁŘÍ, SEDMIČKA V KALENDÁŘI.

Partneři

partner-kotvrdovice