Přeskočit navigaci.

Akce proběhlé


5/2021 - LOMNICE

LOMNICE- SÝKOŘ- KOZÁROV


Druhou květnovou neděli jsme integrovanou dopravou, přes Židenice a Tišnov, dorazili (jen ve 3 lidech, zřejmě pro časnější vstávání), do Lomnice. Na náměstí před kostelem jsme nastoupili na Cimrmanovu stezku. Prošli kolem židovského náměstí, a začali stoupat polní cestou, až jsme došli k Synalovským kopaninám. Dále jsme stoupali, a u hájovny, s pomníkem J. Cimrmana, odbočily k prvnímu dnešnímu vrcholu (s tv vysílačem pro Tišnov), k Sýkoři (702 m). Krátce po vydechnutí, jsme pokračovali lesní pěšinou. Dále klesali po stráni mezi loukami a kochali se výhledy do údolí a protější kopečky. V obci Osiky jsme odbočili a klesali k nedalekému kostelíku sv. Stanislava, mezi lukami, ve kterém akorát probíhala poutní mše. Po krátkém rozjímání, jsme sešli k nedalekému rybníčku u silnice, abychom začali znovu stoupat do protějšího lesa ve stráni. Po výstupu, občas cestou, občas necestou, jsme konečně v dáli uviděli náš druhý plánovaný vrchol-rozhlednu Babylon nad Kozárovem (657 m). Pod rozhlednou jsme se shledali s 2 člennou „elektrospojkou" na bicyklech, která se vydala nás podpořit. (Aleš Z., Kamil Š.). Po krátké debatě s občerstvením, jsme vyšli „vzhůru dolů" k autobusovému spoji, v asi 4 km vzdáleném Rašově. No měli jsme co dělat. Ale zvládli jsme to. Cestou autobusem jsme u Černé Hory ještě předjeli, na rozloučenou, naše cyklisty.

Krásné slunečné počasí a krásná kopcovitá příroda (mě připomínající Beskydy), v nás zanechali mnoho dojmů z tohoto výletu.
Zobrazit celý text

5/2021 - RÁJEC

RÁJEC, PETROVICE, VAVŘINEC, SUCHDOL, OSTROV

První květnovou neděli jsme se ve 5 lidech vydali vlakem do Rájce. Zde se k nám připojil ještě jeden člen (Laďa) a vykročili jsme k zámku. Prohlédly zámecké nádvoří a pokračovali do kopce po žluté značce přes Karolín do Petrovic. Po krátké zastávce v Petrovicích, jsme pokračovali ve výstupu po žluté k lesu. Po jeho průchodu se nám naskytl výhled do dalekého okolí. Tu se k nám připojil další člen (Rosťa). Nyní jsme začali klesat. Do Vavřince, a kolem místního rybníku po zelené značce přes Suchdol do Pustého žlebu. Po výstupu nad pustý žleb jsme zamířili do Ostrova. Po krátké zastávce, jsme vyšli přes Lopač a Zálomí kolem letiště domů.
Po dešti v noci a brzkých ranních hodinách to nevypadalo optimisticky. Ale už na startu se počasí umoudřilo a nebe časem pročistilo, takže při výhledech do okolí během cesty byla velmi dobrá viditelnost.

Přílohy


4/2021 - VYŠKOV

Poslední dubnovou neděli, v čase koronavirového útlumu, jsme se vydali autobusem do Vyškova, podpořit vyškovské organizátory tradičního pochodu, osvobození Vyškova. Cestu jsme pojali dle plánované trasy, ze které jsme časem sešli a pokračovali dle našeho plánu směrem domů.

Vyšli jsme z vlakového nádraží, značenou červenou stezkou, proti proudu říčky Hané, přes Pazdernu a Dědice, kolem soutoku Velké a Malé Hané do obce Hamiltony. Zde jsme vystoupali ke kapli sv. Cyrila a Metoděje, postavené r. 1871 na místě, kde dle pověsti asi r. 865 kázali věrozvěsti ze Soluně. Zde jsme se osvěžili z místního pramene Strachotínka. Poté jsem pokračovali lesní cestou po červené proti proudu Velké Hané do Rychtářova. Zde jsme prošli kolem rodného domu Dr. Aloise Musila, významného orientalisty, cestovatele z přelomu 19.a 20. stol. Z Rychtářova jsme vycházeli kolem loveckého zámečku Troyerstein. (Zámeček nechal postavit olomoucký biskup Ferdinand Julius Troyer z Troyersteinu roku 1755. Na přelomu 18. a 19. století byl upraven, Dnes je zámek nepřístupný).
Pokračovali jsem v cestě k nedalekým zříceninám. Vystoupali jsme na 1. zříceninu Hrádek. Dále jsme pokračovali pod 2. zříceninou hradu Kuchlov a šli údolím, proti proudu říčky Malé Hané, kolem skřítka Cupíka do Krásenska. Dále kolem Kojálu k odpočívadlu udělat zápis do knihy a pak vzhůru domů.
Celý den nás doprovázelo krásné počasí, které umocnilo naši skvělou náladu.
Zobrazit celý text

4/2021 - BENEŠOV

3. dubnovou neděli jsme se v 5-ti lidech vypravili autobusy do Benešova. Při přestupu mezi linkami, jsme si zašli podívat na vyhlídku z Helišovy skály (613 m) v Šošůvce. Poté jsme sešli dolů do Sloupu, kde se k nám připojil další člen a pokračovali busem do Benešova. Zde jsme nastoupili trasu k nedalekému radaru na Skalkách (735 m). Napojili se na modrou a pokračovali k prameni říčky Luhy, některými zdroji vedeno jako pramen Punkvy. Následovala návštěva nedaleké Lovecké chaty na Skalách (724 m), s památníkem partizánského odboje skupiny Jermak z 2. sv. války. Pak po modré pokračovali ke Skelné huti a Oborskému dvoru. Zanedlouho jsme kráčeli lesní cestou, po proudu už sílící malé říčky Luhy k Vlčí skále. Po vydechnutí, jsme odbočily směrem k Holštejnu. Zde jsme doplnili energii, a dále pokračovali, už tradičně kolem Velké Dohody a před Lipovcem odbočili do lesa a cestou, necestou došli k Zálomí, a kolem letiště domů.

I když je už půlka dubna, a u nás se během týdne objevovali sněhové přeháňky, tak byl znát rozdíl v nadmořské výšce. Protože ze začátku jsme místy kráčeli ve zbytcích starého sněhu.
Zobrazit celý text

4/2021 - SKALÁK

Druhou dubnovou neděli jsme se vydali 5 lidech přes Krasovou kolem „hotelu" a kolem Strážné k Harbechům. Zde jsme odbočili, a polní cestou nad lesíkem pokračovali k vilémovské silnici, kde je momentálně ve výstavbě nový vodojem. Dále jsme vyšli kolem Boří na Brdo, kde jsme se napojili na starou značenou turist. cestu. Po ní jsme došli k útesům s vyhlídkou do údolí na Skalní Mlýn a Pustý žleb v dáli. Touha po poznání staré cesty, vedoucí do Suchého žlebu, nás svedla na širokou pěšinu. Ta se však po několika desítkách metrech začala vytrácet, až jsme se časem ocitly na cestičkách, spíše vyšlapaných od zvěře. K tomu přibyla spousta popadaných stromů, přes které jsme někdy stěžka přelézali, až jsme došli k Rytířské jeskyni, od které už vedla pěšina do žlebu. Krátce po sestupu nás „přepadla" hlídka CHKO, která nás „upozornila", že se máme pohybovat jen po značených turist. stezkách, zejména nyní na jaře, když zvířata hnízdí a přivádějí na svět mladé, a příroda je v rozpuku.

Po krátké zastávce na „Skaláku", pro vstřebání zážitků, jsme se vydali kolem „Kateřinek" Suchým žlebem a pod Čertovým mostem k Ostrovu. U Balcarky jme znovu probrali zážitky a rozešli se ke svým domovům. My pokračovali Krasovským údolím k Zálomí a k letišti.

Zobrazit celý text

2/2021 - KANICE

Z KANIC DOMŮ

Druhou únorovou neděli ráno, kdy teplota spadla pod -12°C, jsme ve 4 lidech vyjeli autobusem na rozcestí u Kanic. Zde jsme vyšli cestou lesem po zelené značce, až jsme se napojili modrou Svatojakubskou cestu, po níž jsme došli k Výpustku. Zde jsme pokračovali silnicí do Křtin, a kolem zámku a kostela vyšli přes hřbitov na cestu po zelené směrem do Rudice. Cestou se zastavili u Klostermannovy studánky a kolem hřbitova došli do Rudice. Po krátkém odpočinku u „okýnka" na Tumperku dále pokračovali kolem mlýna do Jedovnic a pak po červené přes Krasovou domů.

Zobrazit celý text

2/2021 - HOLŠTEJN

HOLŠTEJN

1. únorovou neděli jsme se v 5 lidech vydali žlebem, kolem „drůbežárny", lesem k hájence. Dále pokračovali do Lipovce, kolem hřbitova a hřiště. „Třešňovou alejí" a lesem pak sešli  do Holštejna. Kolem hradu vyšli k „Malé dohodě" a pokračovali po červené do Ostrova. Z Ostrova pak kolem Balcarky, Krasovským údolím a Krasovou  pokračovali domů.

Zobrazit celý text

2/2021 - OPATOVSKÝ ŠMAJD- 6.2.2021

OPATOVSKÝ ŠMAJD 6.2.2021

Každým rokem touto dobou pořádá KČT Malá Haná z V. Opatovic  „Opatovské šmajd". Předpověď počasí zrazovala k účasti této akce, avšak 7 statečných se vypravilo vstříc poznání nových zážitků.

Po zaregistrování jsme se vydali cestou do Bělé u Jevíčka, odkud jsme vystoupali k místnímu vysílači a pokračovali do Křenova. Zde se nachází barokní kostel sv. Jana Křtitele, který navrhl architekt Santini. Zde jsme se  obrátili a pokračovali ke Křenovkému-Mařínskému hradisku (Slovanské výšinné útočištné hradiště z 11. stol.). Pokračovali přes Mařín, kolem dřevěné zvonice a 68,5 m hluboké rumpálové studny do Zadního Arnoštova. Po zastávce v nedalekém skautském táboře jsme pokračovali přes Vísku u Jevíčka do Jevíčka. Poté pokračovali k mostu „nedokončené dálnice" a vyšli na Červený kopec, kolem Pomníku obětem napoleonských válek. Odtud jsme pokračovali kolem památníku letců a Smolenské přehrady do cíle, pro zasloužené diplomy.
Varovná oznámení počasí se nenaplnila a cesta probíhala k naší spokojenosti.
Zobrazit celý text

1/2021 - PODOMSKÁ VYCHÁZKA

 

Dnešní výšlap

Po týdnu sněhových a dešťových přeháněk, jsme, za jasného a mrazivého počasí, vyšli v 6 lidech od „brány" krajem lesa do údolí k potoku a kolem Senetářova pokračovali lesem k Podomskému rybníku. Dále lesem vystoupali nad Podomí k bunkru a pokračovali po svážnici kolem Maliny a „Lipáku" ke „Kůlni v Jedovnicích. Po návštěvě u „okýnka" na Barachově jsme se cyklostezkou vraceli domů.

 Zobrazit celý text

1/2021 - SKALNÍ MLÝN, MACOCHA

SKALNÍ MLÝN, MACOCHA

Po oteplení během týdne, většina sněhu zmizela a tak nás čekala pěší tůra. K ránu se přeci jen trochu ochladilo a napadlo trochu sněhu, takže cesty nebyly takové smutné. V pěti lidech jsme sjeli busem ke slévárnám a vydali se podél Punkvy ke „Skaláku". Zde jsme se setkali s Rostěm, který nám přišel naproti se Suchdolu. Vystoupali jsme nad „Kateřinkou" po žluté a naučnou stezkou přes Chobot došli na Macochu. Z Macochy jsme pokračovali po zelené do Ostrova, odkud jsme se, kolem Balcarky Hložkem, vraceli domů.

Druhá skupina podnikla trasu tzv. Jedovnický kapřík.


1/2021 - BĚŽKAŘSKÁ VYCHÁZKA

BĚŽKAŘSKÁ VYCHÁZKA

Během týdne, téměř každý den, připadlo kolem 2 cm, takže sněhové podmínky jsou ještě lepší. Dnes čtveřice lyžařů jsme se vydali ke Kojálu. Pak pokračovali do Lipovce a kolem Velké dohody sjeli do Holštejna. Po krátkém odpočinku jsme se stejnou trasou, Velká dohoda, Lipovec, Kojál, vraceli zpět domů.

Trasa na běžkách Kotvrdovice, Lipovec, Holštejn Zajímavosti na trase vysílač Kojál, kostel Narození Panny Marie, Moselkůj kříž, Velká dohoda, Rasovna, zřícenina hradu Holštejn. Kojál je kopec na Drahanské vrchovině s nadmořskou výškou 600,3 m n.m. Leží na rozhraní okresů Vyškov a Blansko. Zde byl v roce 1957-1958 postaven vysílač, konstrukci navrhl inženýr Josef Wanke. Po dokončení měřil 322 metrů a byl nejvyšší stavbou v Československu. V době invaze vojsk států Varšavské smlouvy se stal vysílač místem odporu, pokračovalo zde vysílání brněnského studia Československé televize. V 80 letech vysílač prošel rekonstrukcí, původní byl demontován a těsně vedle v roce 1984 postaven nový o celkové výšce 340 metrů. Dříve se kopec nazýval Kujál (od slova kujati-foukati, hučeti), Kojál lze nazvat místem, kde naříká vítr. Tímto kopcem vedla strategická cesta z Brna do Prostějova a Olomouce. V roce 1465 vydal biskup Tas Černohorský z Boskovic listinu ohledně vybírání mýtného. Druhá verze názvu tohoto kopce je taková, že se zde prý zastavovali unavení poutníci, odpočívali a matky kojily své děti, proto jméno Kojál. Kostel Narození Panny Marie byl pravděpodobně založen již při vzniku obce Lipovec. Kostel dvakrát vyhořel, nový byl postaven několik metrů od vyhořelého objektu. Základní kámen nového kostela byl položen roku 1828, z důvodu finančních obtíží rájeckého panství byly práce na devět let pozastaveny. Kostel byl vysvěcen 8.září 1843 na svátek Narození Panny Marie. Lipovecký kostel postihli dvě světové války, zvony byly zkonfiskovány. Sběrny zvoniny byly v Ostravě a Praze, odsud odvezeny po Labi do Hamburku, tavírny zvonů byla v Essenu. Zvony byly rozděleny do čtyř kategorií a označeny barevnými úředními čísly. Od roku 1947 jsou v Lipovci tři zvony, které jsou vzájemně propojení a krásně zvoní. V roce 1983 byla do kostela pořízena nová křížová cesta. Moselkůj kříž stojí při staré cestě z Lipovce do Sloupu. Původní byl dřevěný, postavený roku 1874 tehdejším lipoveckým poštmistrem. Roku 1919 byl obnoven a nahrazen žulovým. Velká dohoda, vápenka a kamenolom leží v katastru Lipovec. Lokalita se nachází v trati Plánivy, kde se již od středověku těžil vápenec a také ve vápenicích pálilo vápno. V roce 1927 se dohodlo několik lipoveckých vápeníků a založilo Společnost kamenolomu, o rok později postavili šachtovou vápenku. Vzhledem k tomu, že v Lipovci vznikla ještě jedna menší společnost, která těžila a pálila vápno na katastru Holštejna, začalo se těmto společnostem říkat Velká a Malá dohoda. Nová Rasovna leží v severní části CHKO Moravský kras. Je součástí největšího jeskynního systému v Česku –Amatérská jeskyně a zároveň propadání potoka Bílé vody. V podzemí se spojuje s tokem Sloupského potoka, tím vzniká ponorná říčka Punkva. Celková délka jeskyně Nová Rasovna je více jak 2 km chodeb. Hrad Holštejn byl postaven na vápencovém ostrohu, ve kterém se nachází jeskyně Hladomorna, která byla ve středověku zazděna a sloužila jako vězení. Vlastní hrad má největší rozměry 85x52 metrů. Jednalo se o hrad s obvodovou zástavbou, ze kterého zbyl střep nároží, zbytek stavení vybavené výpadní brankou a drobné zbytky zdiva. Jihozápadně od objektu hradu je plošina, na které bylo menší přehradí, ze kterého vedl do hradu přes hluboký příkop padací most.

Zobrazit celý text

1/2021 - KONEČNĚ SNÍH-TAK BĚŽKY

KONEČNĚ SNÍH

Během týdne konečně napadla solidní vrstva sněhu (asi 10 cm), a tak se trojice lyžařů se vypravila vyzkoušet podmínky.  Vydali jsme se žlebem, kolem letiště ke Kojálu, dále k prameni Malé Hané, kolem Marianína a najeli na lesní cestu. Po sestupu k říčce Bílá Voda, jsme přešli přes Čertův most a došli do Holštejna. Po krátkém odpočinku jsme se vydali, kolem Velké Dohody do Lipovce. Dále pak ke Kojálu a pokračovali zpět domů.

Zobrazit celý text

1/2021 - MACOCHA

MACOCHA

První neděli v novém roce jsme završili 14 denní vánoční volno. Ve 4 lidech jsme vyšli k Macoše. Zopakovali si silvestrovský výhled z horního můstku a pokračovali po zelené do Ostrova. Poté pokračovali po červené k Holštejnu. Než jsme sešli k Malé dohodě zaujala nás zajímavá „plastika" u stezky. Pak jsme kolem vápenky a lomu došly do Holštejna. Po už tradiční topince jsme cestou nad Novou Rasovnou a kolem Michálky došly do Ostrova a pak šli kolem Balcarky, Hložkem domů.

Zobrazit celý text

1/2021 - NOVÝ ROK 2021

Po slunečnému Silvestru, se Nový rok během dopoledne zahalil mlhou. A my auty vyrazily na tradiční novoroční vrcholy.

2 posádky vyjely směr Velký Kosíř (hanácký Mont Blac)-442 m a 1 posádka směr Babí lom-562 m.
Základnu pro výstup na Velký Kosíř jsme zvolili Čechy pod Kosířem. Vyšli jsme kolem místního zámku po žluté značce vystoupali na V. Kosíř. Zde provedli záznam poloprázdného vrcholu s rozhlednou-zavřenou jako o den dříve na Silvestra ve Veselici. Poté sestoupili opačnou cestou směr Stařechovice a žlutou značkou došli znovu do Čech pod Kosířem. Na závěr pohodové, asi 8 km tůry, jsme si prošli krásný zámecký park.
Zobrazit celý text
Nejbližší akce
Změny na webu

Nový článek v Kulturním dění: LOMNICE.

Nový článek v Kulturním dění: RÁJEC.

Nový článek v Kulturním dění: VYŠKOV.

Nový článek v Kulturním dění: BENEŠOV.

Nový článek v Kulturním dění: SKALÁK.

Nový článek v Kulturním dění: KANICE.

Partneři

partner-kotvrdovice