Přeskočit navigaci.

Akce proběhlé

Zvolte si období: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2/2015 - Český zimní sraz v Telči

V měsíci únoru jsme se zúčastnili českého zimního srazu v Telči, který byl vícedenní. Po příjezdu a ubytování v hotelu Pangea, nás pořadatelé informovali o zajímavostech ve městě a okolí.

První den nás zaujala nabídka prohlídky podzemí v Telči a také výstup na rozhlednu nedaleko města. Telčské podzemí je zajímavé interaktivní naučnou expozicí ve sklepních prostorách města, podzemí sloužilo většinou jako skladovací prostory a také jako úkryt před nepřáteli. Podzemí je dlouhé 150 metrů. Podle pověsti jedna z chodeb telčských katakomb vede až na vzdálený hrad Roštejn. Podzemí je pojato jako zábavná multimediální expozice, představuje město a jeho vývoj pomocí moderní projekční technologie. Prohlídka podzemí byla velice zajímá a vřele ji všem doporučuji. Potom jsme vystoupali na rozhlednu Oslednici. Dnešní rozhledna vystřídala již zaniklou dřevěnou stavbu, jejímž autorem byl v 19. století místní učitel. Z rozhledny je krásný výhled na krajinu okolo města Telče. Vyhlídková plošina je ve výšce 31 metrů a dostaneme se na ni po zdolání 176 schodů, nadmořská výška je 557 metrů. Večer proběhlo slavnostní zahájení na nádvoří zámku, který patří mezi klenoty moravské renesanční architektury.
Jelikož ve městě nebyl sníh, tak nás druhý den dopravil autobus do obce Studené, odtud jsme už trasu absolvovali na běžkách. Většinou vedla po naučné stezce Poznej kraj pod Javořicí. V samotném městě a okolí je mnoho rybníků. Hned na začátku jsme jeli okolo Podleského rybníka, během cesty jsme se zastavili u kovárny v lese, kde se nachází dílna uměleckého kováře pana Afréda Habermanna, který zde žije s rodinou a vytváří umělecká díla známá po celé vlasti i ve světě. Škoda, že tato dílna nebyla otevřena, abychom si prohlédli umělecké výrobky. Cesta dále pokračovala po hrázi rybníka Zhejral směrem k vrcholu Javořice, nedaleko odsud se nachází Studánka Páně. Název studánky je spjat s tajnými shromážděními evangelíků, kteří zde konali své bohoslužby. Podle pověsti však jejich úkryt nakonec byl vyzrazen a shromáždění bylo přepadeno panskými zbrojnoši ve chvíli, kdy mělo dojít ke svatému přijímaní ze zlatého kalicha. Dříve než padl do rukou nepřátel, stačil kněz upustit posvátný kalich do studánky. Kalich se již prý nikdy nenašel. Nejvyšší vrchol Českomoravské vrchoviny Javořice se nachází ve výšce 837 metrů. Jde o výraznou dominantu krajiny, zalesněnou převážně smrkovým porostem. Charakteristická je 161 metrů vysokým televizním vysílačem. Zde pořadatelé zajištili občerstvení. Cestou zpět jsme jeli kolem Světelské chaty do obce Lhota, a pak dále do města. Večerní program byl spojen s koncertem chrámové hudby a sborovým zpěvem v kostele Jména Ježíše. Kostel vzniknul v 17. století jako součást okolního Jezuitského areálu. Byl vysvěcen v roce 1667, jedná se o barokní stavbu s velmi bohatou štukovou výzdobu. Chrám má i bohatou vnitřní výzdobu, za zmínku stojí například 7 oltářů, věže kostela měří 39 metrů.
Třetí den nás pořadatelé vedli jinou trasou na Javořici, zpět potom ke krásnému ledopádu - v letě zde na louce bývá skautský tábor. Dále jsme pokračovali kolem Častkovického rybníka, Hostěnic k naučné stezce Otokara Březiny, který byl českým básníkem a spisovatelem, vlastním jménem Václav Jebavý. Naučná stezka vede lipovou alejí v úctyhodné délce, svým počtem čtyř set stromů se řadí mezi největší aleje u nás. Začíná v zámecké zahradě a vede k přírodní rezervaci Luh u Telče. Stáří stromů je různé, některé dorůstají výšky až 25 metrů a obvod kmene přesahuje 3 metry. Zajímavostí jsou čtyři duby, které zde vyrostly samostatně. Celý den se konal na Náměstí Zachariáše z Hradce jarmark,  spojený s ostatky, zde byla také ochutnávka zabijačkových specialit. Večer následoval v místní sokolovně papučkový bál.
Čtvrtý den dopoledne se konala prohlídka náměstí s průvodcem. Po cestě zpět domů jsme se zastavili na Jižním portále nedaleko Újezdu u Černé Hory. Velká část našich turistů zde byla ponejprv, nevěděla o tomto zařízení a byla velice překvapena provedeným dílem. Zde je vyhlouben tunel ve kterém se nachází jedna větev Březovského vodovodu, kterou se přivádí pitná voda z vrtů u Březové nad Svitavou až do Brna. Délka tunelu je 3 kilometry. Byl vyražen ve skále proto, aby po celé délce vodovodu nemuseli být nainstalována čerpadla. Pitná voda teče z místa prameniště až do Brna samospádem. Odborný výklad nám podal pan Koláček.
Na závěr bych chtěl říct, že se jednalo o celkově velice zajímavou akci!


2/2015 - 35. ročník přejezdu "Krajem pod Kojálem"

Začátek nového roku byl pro náš oddíl významný z důvodu konání 35. ročníku přejezdu „Krajem pod Kojálem“. Uspořádat tento přejezd na běžkách je možné jen při příznivém počasí s dostatkem sněhové pokrývky.

Zobrazit celý text

1/2015 - Výroční členská schůze 2015

Opět jsme o rok starší, jak v historii našeho oddílu, tak také každý ve svém osobním životě. Proto nezbývá než vyhodnotit činnost oddílu za rok 2014 a také nastínit program aktivit na letošní rok. K tomuto účelu byla svolána výroční členská schůze, která se konala v sobotu dne 10.1.2015 v pohostinství „ U Pásků“. Počet našich členů byl velký, pozvání přijal také starosta obce Kotvrdovic pan Kunc Alois.

Zobrazit celý text
Nejbližší akce
Změny na webu

Nový článek v Kulturním dění: Výroční schůze 2016.

Nový článek v Kulturním dění: 37. Slovenský sraz cykloturistů - Dolný Kubín.

Datum výroční schůze

Novinka - pochod Doubravice - Kotvrdovice

Novinka: Český zimní sraz v Telči.

Novinka v Kulturním dění: 35. ročník přejezdu "Krajem pod Kojálem".

Partneři

partner-kotvrdovice