Přeskočit navigaci.

Akce proběhlé

Zvolte si období: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

12/2013 - Prohlídka Punkevních jeskyní

Dlouholetou tradicí v našem turistickém oddílu je setkání rodinných příslušníků spojené s vycházkou do blízkého okolí. Naším cílem byla tentokrát prohlídka Punkevní jeskyně, zakončená společnou večeří. Toto setkání se uskutečnilo jako obvykle mezi Vánočními svátky a Silvestrem, konkrétně 30.12.2013. Pro pořádání naší akce jsme si nemohli vybrat lepší počasí. Několik dní předtím se neobjevilo slunce a počasí bylo plné mlh a inverzí. V sobotu ráno všechny mile překvapila obloha zalitá sluncem, celý den nás provázelo krásné slunné počasí.


Vyrazily jsme z Kotvrdovic přes Krasovou, Vilémovice na horní můstek u propasti Macocha.Vznik názvu netřeba vysvětlovat, protože většina lidí ji zná. Zde proběhlo setkání všech naších členů. Z můstku jsme nahlédli do nejhlubší, světoznámé propasti v naší republice. Propast vznikla zřícením stropu v obrovském dómu. Hloubka je 138 metrů od horního můstku po hladinu jezírek na dně této propasti. Horní část je dlouhá 174 metrů, široká 76 metrů. Horní jezírko je hluboké 13 metrů, vidět shora. Dolní je pak hluboké 49 metrů, ukryto za skalami. Někteří členi neměli dost odvahy a raději zpovzdáli napovídali odkud je nejlepší výhled do jícnu propasti.

Potom jsme se přesunuli k lanové dráze a nechali spustit k Punkevní jeskyni. Tato jeskyně je zajímavá tím, že je zde spojená prohlídka s plavbou na lodičkách po ponorné říčce Punkvě, jako jediná v České republice. V nedávné době někdo rozhodl, že přesune pramen Punkvy až k nejvyššímu vrcholu Drahanské vrchoviny Skalky s nad mořskou výškou 735 metrů nad hladinou moře. Doposud převládal názor, že říčka Punkva vzniká v podzemí soutokem Sloupského potoka a Bílé vody. Délka říčky je 29 km a je nejdelším podzemním tokem v naší republice. Název Punkva pochází ze staršího Ponikev, Které je odvozeno od slova „poniknúti“, což byl význam „ klesnuti“.

V jeskyni jsme obdivovali nejenom krásu podzemních jezírek, ale hlavně krápníky, které se zde objevují ve třech druzích. První je stalagmit rostoucí od země ke stropu, druhý stalaktit rostoucí od stropu k zemi a třetí stalagnát, spojení obou druhů krápníků. Krápník roste velmi pomalu, obecně pro představu cca 1mm krychlový okolo 15 roků. Nyní jedna zajímavost, je stále dost občanů z okolí, kteří nikdy nenavštívili tak krásnou přírodu, jakou máme okolo sebe.

Na závěr odpolední vycházky se uskutečnila společná večeře v hostinci
„Staré časy“ v Ostrově u Macochy. Zájem o prohlídku byl velký, celkem nás bylo okolo 40 účastníků. Pravděpodobně vládla celková spokojenost, protože část turistů si při zpáteční cestě zazpívala z plna hrdla!


3/2013 - Lyžařský přejezd Kulířov 2013

Dne 3.3.2013 se uskutečnil po dlouhém období příprav a neustálém odsouvání realizace akce lyžařský přejezd do rodné obce pana Františka Musila, tedy do Kulířova. V 9 hodin ráno vyrazil z Kotvrdovic na trasu tým průzkumníků ve složení Petr Hřebíček, Jaroslav Kunc a Miroslav Němec.

Zobrazit celý text

1/2013 - Výroční schůze odboru 2013

V měsíci lednu probíhají ve většině organizací výroční schůze s vyhodnocením činnosti za uplynulý rok a seznámení s plánem na letošní rok. Také v našem klubu českých turistů Kotvrdovice se konala výroční schůze v sobotu dne 19.1.2013 v restauraci U Pásků. Členové naší organizace se této schůze účastnily ve velkém počtu, pozvání přijal také starosta obce Kotvrdovice pan Kunc Aloise.

Zobrazit celý text
Nejbližší akce
Změny na webu

Nový článek v Kulturním dění: KŘTINY.

Nový článek v Kulturním dění: RUDICKÁ VYCHÁZKA.

Nový článek v Kulturním dění: JARNÍ SENIORSKÁ VYCHÁZKA 9.3.2020 - BLEDULE.

Nový článek v Kulturním dění: ALEXANDROVA ROZHLEDNA.

Nový článek v Kulturním dění: KRAJEM POD KOJÁLEM 2020.

Nový článek v Kulturním dění: SMUTNÁ ZPRÁVA.

Partneři

partner-kotvrdovice